eHouse Smart System System Variants (SH).


eHouse Hybrid Smart Tsev, Lub Tsev Haujlwm Tsim Kho Vaj Tse
Lub Tsev Ntse Khoom Hauv Tsev
  • eHouse RF (Wireless)
  • eHouse YUAV TUAJ YEEM (Wired)
  • eHouse WiFi (Wireless)

Txoj kev daws teeb meem no tsis tas yuav muaj kev puas tsuaj ntawm cov tsev tiav lawm, cov tsev xaj.

Kev Sib Txuas Lus rau Lub Tsev Ntse:
  • WiFi 2.4GHz b / g / n (Wireless)
  • Xov tooj cua khoom siv (SubGHz - Wireless)
  • Xws li Cheeb Tsam Network (CAN-Wired)

Txuj kev txuas ntxiv koj kuj tseem siv tau Cov Kev Pab Cuam Tshuam Tsev Cov Hluav Taws Xob: eHouse LAN (Ethernet), eHouse Ib (RS-422), eHouse PRO (Central).