eHouse CAN / RF Smart Lub Tsev Txheej Txheem Tsho (SH) - rau Kev Sib Koom Tes | B2B | Co-Production | Franchize | Kho Siab Tshaj


eHouse Hybrid Smart Tsev, Lub Tsev Haujlwm Tsim Kho Vaj Tse
eHouse CAN / RF hybrid Smart Home daws muaj:
  • eHouse YUAV TUAJ YEEM (Wired)
  • eHouse RF (Wireless - RF plugable module)

Txoj kev daws teeb meem no tsuas yog npaj rau B2B, Kev Sib Koom Tes, Kev Tsim Khoom Qoob, Franchize, Rov Ua Lag Luam qauv (Thov xa mus rau eHouse WiFi rau kev muag khoom).
Txoj kev daws teeb meem no tsis tas yuav muaj kev puas tsuaj ntawm cov tsev tiav lawm, cov tsev xaj.

Kev Sib Txuas Lus rau Lub Tsev Ntse:
  • Xov tooj cua nthuav dav (SubGHz - Wireless)
  • Xws li Cheeb Tsam Network (CAN-Wired)

Koj kuj tseem yuav siv Cov Kev Pab Cuam Cov Hluav Taws Xob: eHouse LAN (Ethernet), eHouse Ib (RS-422), eHouse PRO (Nruab Nrab), lossis Wireless (eHouse WiFi).